Våra tjänster

Basen i vår verksamhet består framför allt av mindre ägarledda företag. Vi arbetar efter förutsättningen att samarbetet med dig som kund ska vara tryggt och långsiktigt. Det personliga mötet är viktigt, att vi lär känna varandra och ser att personkemin stämmer. Där tror vi det kan vara många fördelar med en mindre bokföringsbyrå.

Vi kan hjälpa dig med tjänster som rör företagets ekonomi: Bokföring, moms- och skatteredovisning, löner, bokslut, årsredovisning och deklaration. De flesta av våra kunder lämnar in sitt material till oss en gång i månaden. Vi har också uppdrag där vi sköter redovisningen på kundens kontor. Tillsammans med dig utformar vi den lösning som fungerar bäst för ditt företag, utifrån dina behov.

"Din bokföring i trygga händer"

Hur vi arbetar

Hos oss får du ett personligt bemötande och en egen handläggare. Vi håller oss hela tiden uppdaterade kring nya regler och förordningar inom skatte- och redovisningslagstiftningen. Revisorer, advokater och skattejurister ingår i det nätverk vi byggt upp under 28 år i branschen.

Hur vi arbetar